IHubo 82:1-8

Ihubo lika-Asafa. 82  UNkulunkulu umi enhlanganweni+ yoMuntu Waphezulu;+Phakathi konkulunkulu uyahlulela:+   “Kuyoze kube nini nilokhu nahlulela ngokungabi nabulungisa+Nikhetha ababi?+ Sela.   Yibani abahluleli bophansi nabentandane.+Yenzani ubulungisa kohluphekile nakonokuncane.+   Yenzelani ophansi nompofu indlela yokuphunyuka;+Bakhululeni esandleni sababi.”+   Abazange bazi, futhi abaqondi;+Balokhu behambahamba ebumnyameni;+Zonke izisekelo zomhlaba ziyantengantengiswa.+   “Mina ngithé, ‘Ningonkulunkulu,+Nina nonke ningamadodana oPhezukonke.+   Ngokuqinisekile niyofa njengoba kufa abantu;+Niyowa njenganoma ubani ezikhulwini!’”+   O Nkulunkulu, sukuma, yahlulela umhlaba;+Ngoba wena ngokwakho kufanele udle ifa lazo zonke izizwe.+

Imibhalo yaphansi