IHubo 81:1-16

Kumqondisi weGititi.+ Elika-Asafa. 81  Khamulukani ngenjabulo kuNkulunkulu amandla ethu;+Memezani uNkulunkulu kaJakobe ngokunqoba.+   Qalani ihubo+ nithathe ithamborini,+Ihabhu elimnandi kanye nensimbi yomculo enezintambo.+   Shayani uphondo ngokwethwasa kwenyanga;+Ngenyanga edilingene, ngenxa yosuku lomkhosi wethu.+   Ngoba kuyisiqondiso ku-Israyeli,+Isinqumo sokwahlulela sikaNkulunkulu kaJakobe.   Wasibeka phezu kukaJosefa njengesikhumbuzo,+Lapho ephumela phezu kwezwe laseGibhithe.+Ngaqhubeka ngizwa ulimi engangingalwazi.+   “Ngasusa ihlombe lakhe nasemthwalweni osindayo;+Izandla zakhe zakhululeka kubhasikidi.+   Wabiza usekucindezelekeni, ngakophula;+Ngakuphendula ngisendaweni ecashile yokuduma.+Ngakuhlola emanzini aseMeriba.+ Sela.   Yizwani, bantu bami, ngizofakaza ngokumelene nani,+O Israyeli, uma uzongilalela.+   Phakathi kwakho ngeke abe khona unkulunkulu ongaziwa;+Futhi ngeke ukhothamele unkulunkulu wesinye isizwe.+ 10  Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho,+Okukhuphulayo ezweni laseGibhithe.+Vula umlomo wakho kakhulu, ngizowugcwalisa.+ 11  Kodwa isizwe sami asililalelanga izwi lami;+U-Israyeli akakubonisanga ukuthambekela ngakimi.+ 12  Ngakho ngasivumela ukuba sihambe ngenkani yenhliziyo yaso;+Sahamba ngezeluleko zaso.+ 13  O ukube isizwe sami besingilalela,+Ukube u-Israyeli ubeyohamba khona impela ezindleleni zami!+ 14  Izitha zakhe bengiyozinqoba kalula,+Futhi bengiyophendulela isandla+ sami kwabaphikisana naye. 15  Labo abamzonda kakhulu uJehova, bayoza kuye bethothongene,+Isikhathi sabo siyoba khona kuze kube nini nanini. 16  Uyoqhubeka emondla ngamanoni kakolweni,+Futhi ngiyokwanelisa ngoju oluphuma edwaleni.”+

Imibhalo yaphansi