IHubo 8:1-9

Kumqondisi weGititi.+ Ihubo likaDavide. 8  O Jehova Nkosi yethu, yeka ukuthi igama lakho likhulu ngendlela ebabazeka kangakanani emhlabeni wonke,+Wena osithunzi sakho kulandiswa ngaso ngaphezu kwamazulu!+   Emlonyeni wezingane nowabasancela usekelé izikhwepha,+Ngenxa yababonisa ubutha kuwe,+Ukuze wenze isitha nophindiselayo bayeke.+   Lapho ngibona amazulu akho, imisebenzi yeminwe yakho,+Inyanga nezinkanyezi okulungiselele,+   Uyini umuntu ofayo+ ukuba umkhumbule,+Nendodana yomuntu wasemhlabeni ukuba uyinakekele?+   Wamenza waba ngaphansana kunabanjengonkulunkulu,+Wabe usumthwesa umqhele wenkazimulo+ nobukhazikhazi.+   Umenza abuse phezu kwemisebenzi yezandla zakho;+Konke ukubeké ngaphansi kwezinyawo zakhe:+   Izimvu nezimbuzi nezinkomo, konke,+Nezilwane zasendle futhi,+   Izinyoni zezulu nezinhlanzi zolwandle,+Noma yini edabula ezindleleni zezilwandle.+   O Jehova Nkosi yethu, yeka ukuthi igama lakho likhulu ngokubabazeka kangakanani emhlabeni wonke!+

Imibhalo yaphansi