IHubo 77:1-20

Kumqondisi weJeduthuni. Elika-Asafa.+ Ihubo. 77  Ngezwi lami ngizokhala nokukhala kuNkulunkulu uqobo,+Ngezwi lami kuNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile uzongilalela.+   Ngimfunile uJehova ngosuku lokucindezeleka kwami.+Ebusuku isandla sami seluliwe futhi asibi ndikindiki;Umphefumulo wami wenqabile ukududuzwa.+   Ngizokhumbula uNkulunkulu ngihlokome;+Ngizobonisa ukukhathazeka, umoya wami uze ufikelwe isinxi.+ Sela.   Ubambé amajwabu amehlo ami;+Ngiyaluzile, futhi angikwazi ukukhuluma.+   Ngicabangé ngezinsuku zakudala,+Ngeminyaka yesikhathi esidlule esingaziwa.   Ngizokhumbula umculo wami wezintambo ebusuku;+Ngizobonisa ukukhathazeka ngenhliziyo yami,+Umphefumulo wami uzohlola ngokucophelela.   Ingabe uJehova uyoqhubeka elahla njalo njalo,+Futhi akasayikuphinde ajatshuliswe?+   Ingabe umusa wakhe wothando ukhawuke phakade?+Ingabe izwi lakhe libe yize+ isizukulwane ngesizukulwane?   Ingabe uNkulunkulu usekhohliwe ukuba nomusa,+Noma ingabe uvale isihe sakhe ngentukuthelo?+ Sela. 10  Ingabe ngizoqhubeka ngithi: “Yilokhu okungihlabayo,+Ukushintsha kwesandla sokunene soPhezukonke”?+ 11  Ngizozikhumbula izenzo zikaJah;+Ngoba ngizokukhumbula ukwenza kwakho okumangalisayo kwakudala.+ 12  Ngokuqinisekile ngizozindla ngawo wonke umsebenzi wakho,+Futhi ngizozikhathaza ngezenzo zakho.+ 13  O Nkulunkulu, indlela yakho isendaweni engcwele.+Ubani onguNkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu?+ 14  Wena unguNkulunkulu weqiniso, owenza ngokumangalisayo.+Wenzé ukuba amandla akho aziwe phakathi kwezizwe.+ 15  Wophulé abantu bakho ngengalo yakho,+Amadodana kaJakobe nakaJosefa. Sela. 16  O Nkulunkulu, amanzi akubonile,Amanzi akubonile; aqala ukuba sebuhlungwini obukhulu.+Futhi, izintwa zamanzi zaqala ukuyaluza.+ 17  Amafu athululé amanzi ngokuduma;+Isibhakabhaka esinamafu sizwakalise umsindo.Futhi, imicibisholo yakho yaya laphaya nalaphaya.+ 18  Umsindo wokuduma kwakho wawunjengamasondo enqola;+Imibani ikhanyisé izwe elikhiqizayo;+Umhlaba wayaluza waqala ukuzamazama.+ 19  Indlela yakho yayinqamula olwandle,+Nomendo wakho wawunqamula emanzini amaningi;Futhi izinyathelo zakho azizange zaziwe. 20  Ubaholile abantu bakho njengomhlambi,+Ngesandla sikaMose no-Aroni.+

Imibhalo yaphansi