IHubo 75:1-10

Kumqondisi. “Ungachithi.” Ihubo. Elika-Asafa.+ Ingoma. 75  Siyakubonga, Nkulunkulu; siyakubonga,+Igama lakho liseduze.+Abantu kumelwe bamemezele imisebenzi yakho emangalisayo.+   “Ngathatha isikhathi esimisiwe;+Ngaqala ukwahlulela ngobuqotho.+   Umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo kwakuncibilikiswa,+Yimi engalungisa izinsika zawo.”+ Sela.   Ngathi kwabayiziwula: “Ningabi yiziwula,”+Nakwababi: “Ningaluphakamisi uphondo.+   Ningaluphakamiseli phezulu uphondo lwenu.Ningakhulumi ngentamo ezikhukhumezayo.+   Ngoba akukho ukuphakanyiswa okuvela empumalangaNoma entshonalanga noma eningizimu.   Ngoba uNkulunkulu ungumahluleli.+Lona uyamehlisa, lowaya amphakamise.+   Ngoba kukhona indebe esandleni sikaJehova,+Iwayini likhihlika ingwebu, ligcwele inhlanganisela.Ngokuqinisekile uyoyithulula inhlese yalo ekuyo;Bonke ababi bomhlaba bayoyihluza, bayiphuze.”+   Kepha mina, ngiyolandisa ngakho kuze kube nini nanini;Ngiyohubela uNkulunkulu kaJakobe.+ 10  “Ngiyozinquma zonke izimpondo zababi.”+Izimpondo zolungile ziyophakanyiswa.+

Imibhalo yaphansi