IHubo 70:1-5

Kumqondisi. ElikaDavide, elokukhumbuza.+ 70  O Nkulunkulu, shesha ukuzongikhulula,+O Jehova, shesha uzongisiza.+   Kwangathi bangaba namahloni bahlaziswe labo abafuna umphefumulo wami.+Kwangathi abajabula ngenhlekelele yami bangabuyela emuva bejabhile.+   Kwangathi bangabuyela emuva ngenxa yehlazo labo abathi: “Nakho-ke, nakho-ke!”+   Kwangathi bangethaba bajabule ngawe bonke abakufunayo,+Kwangathi njalo bangathi: “UNkulunkulu makadunyiswe!”—labo abathanda insindiso yakho.+   Kodwa mina ngihluphekile futhi ngimpofu.+O Nkulunkulu, thatha isinyathelo ngokushesha ngenxa yami.+Ulusizo lwami noMenzi wendlela yami yokuphunyuka.+O Jehova, ungephuzi kakhulu.+

Imibhalo yaphansi