IHubo 67:1-7

Kumqondisi wezinsimbi zomculo ezinezintambo. Ihubo, ingoma. 67  UNkulunkulu uyosibonisa umusa asibusise;+Uyokwenza ubuso bakhe bukhanye kithi+Sela   Ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni,+Insindiso yakho yaziwe ngisho naphakathi kwazo zonke izizwe.+   O Nkulunkulu, izizwe mazikudumise;+Izizwe mazikudumise, zonke.+   Amaqembu ezizwe mawathokoze akhamuluke ngenjabulo,+Ngoba uyokwahlulela izizwe ngobuqotho;+Amaqembu ezizwe uyowahola emhlabeni. Sela.   O Nkulunkulu, izizwe mazikudumise;+Izizwe mazikudumise, zonke.+   Umhlaba ngokuqinisekile uyothela umkhiqizo wawo;+UNkulunkulu, uNkulunkulu wethu, uyosibusisa.+   UNkulunkulu uyosibusisa,+Futhi yonke imikhawulo yomhlaba iyomesaba.+

Imibhalo yaphansi