IHubo 64:1-10

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 64  O Nkulunkulu, yizwa izwi lami ekukhathazekeni kwami.+Kwangathi ungalonda ukuphila kwami engebheni ngenxa yesitha.+   Kwangathi ungangifihla enkulumweni eyisifuba yabenzi bokubi,+Ekuxokozeleni kwabakwenza umkhuba okulimazayo,+   Abacijé ulimi lwabo njengenkemba,+Abakhombé umcibisholo wabo, inkulumo ebabayo,+   Ukuze bacibishele ongasoleki besezindaweni ezicashile.+Bayamcibishela kungazelelwe futhi abesabi.+   Babambelela enkulumweni embi;+Bakhuluma ngokufihla izicupho.+Bathé: “Ubani ozibonayo?”+   Baqhubeka befunisisa izinto ezingalungile;+Bafihlé icebo lokuhlakanipha elihlolisisiwe,+Futhi izibilini zalowo nalowo, yebo inhliziyo yakhe, zijulile.+   Kodwa uNkulunkulu uyobacibishela bengazelele.+Batholé amanxeba,+   Babangela umuntu ukuba akhubeke.+Kodwa ulimi lwabo lumelene nabo siqu.+Bonke abababonayo bayonikina ikhanda labo,+   Bonke abantu basemhlabeni bayokwesaba;+Bayolandisa ngomsebenzi kaNkulunkulu,+Futhi ngokuqinisekile bayoba nokuqondisisa ngomsebenzi wakhe.+ 10  Olungile uyojabula ngoJehova futhi impela uyophephela kuye;+Futhi bonke abaqotho enhliziyweni bayoziqhayisa.+

Imibhalo yaphansi