IHubo 63:1-11

Ihubo likaDavide, lapho ayesehlane lakwaJuda.+ 63  O Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami, ngilokhu ngikufuna.+Umphefumulo wami uyakomela.+Inyama yami ibé nesinxi ngokukulangazelelaEzweni elomile neligwadulekile, lapho kungenamanzi khona.+   Kanjalo ngikubonile endaweni engcwele,+Lapho ngibona izikhwepha zakho nenkazimulo yakho.+   Ngenxa yokuthi umusa wakho wothando ungcono kunokuphila,+Izindebe zami zizokutusa.+   Kanjalo ngizokutusa ngesikhathi sokuphila kwami;+Ngizophakamisa izintende zezandla zami egameni lakho.+   Umphefumulo wami wanelisekile njengokungathi ngengxenye enhle kunazo zonke, yebo ngamanoni,+Umlomo wami unikela indumiso ngezindebe zokukhamuluka kwenjabulo.+   Lapho ngikukhumbulile embhedeni wami,+Ngizindla ngawe phakathi nemilindo yasebusuku.+   Ngoba ubé usizo kimi,+Futhi ngikhamuluka ngenjabulo emthunzini wamaphiko akho.+   Umphefumulo wami ukulandelé eduze;+Isandla sakho sokunene silokhu singibambe ngokuqinile.+   Labo abalokhu befuna umphefumulo wami ukuze bawenze incithakalo+Bayongena ezingxenyeni zomhlaba eziphansi impela.+ 10  Bayonikelwa emandleni enkemba;+Bayoba yisabelo nje sezimpungushe.+ 11  Inkosi ngokwayo iyojabula ngoNkulunkulu.+Bonke abamfungayo bayoziqhayisa,+Ngoba umlomo walabo abakhuluma amanga uyovalwa.+

Imibhalo yaphansi