IHubo 62:1-12

Kumqondisi weJeduthuni. Ihubo likaDavide. 62  Impela umphefumulo wami ulindele uNkulunkulu uthule.+Insindiso yami ivela kuye.+   Impela uyidwala lami nensindiso yami, indawo yami ephakeme elondekile;+Ngeke ngintengantengiswe kakhulu.+   Kuyoze kube nini nishabashekela umuntu enifuna ukumbulala?+Nonke ninjengodonga olutshekile, udonga lwamatshe olusunduzelwe ngaphakathi.+   Impela banikeza iseluleko ngenjongo yokuyenga umuntu ukuze aphelelwe yisithunzi;+Bajabulela amanga.+Bayabusisa ngomlomo wabo, kodwa ngaphakathi bebe beqalekisa.+ Sela.   O mphefumulo wami, impela linda uNkulunkulu uthule,+Ngoba ithemba lami livela kuye.+   Impela uyidwala lami nensindiso yami, indawo yami ephakeme elondekile;+Ngeke ngintengantengiswe.+   Insindiso yami nenkazimulo yami kukuNkulunkulu.+Idwala lami eliqinile, isiphephelo sami, likuNkulunkulu.+   O bantu, thembelani kuye ngazo zonke izikhathi.+Thululani inhliziyo yenu phambi kwakhe.+UNkulunkulu uyisiphephelo sethu.+ Sela.   Impela amadodana omuntu wasemhlabeni awumoya okhishwa ngamakhala,+Amadodana abantu angamanga.+Lapho ebekwa esikalini ewonke alula kakhulu kunomoya okhishwa ngamakhala.+ 10  Ningabeki ithemba lenu ekuphambeni,+Noma nibe yize ekuphangeni kodwa.+Uma kwenzeka eniziphilisa ngakho kuchuma, ningabeki inhliziyo yenu kukho.+ 11  UNkulunkulu ukhulumile kanye, nalokhu ngikuzwile kabili,+Ukuthi izikhwepha zingezikaNkulunkulu.+ 12  O Jehova, nomusa wothando ungowakho,+Ngoba wena ngokwakho ubuyisela kulowo nalowo ngokomsebenzi wakhe.+

Imibhalo yaphansi