IHubo 61:1-8

Kumqondisi wezinsimbi zomculo ezinezintambo. ElikaDavide. 61  O Nkulunkulu, yizwa ukukhala kwami kokuncenga.+Lalela umthandazo wami.+   Ngizokhala ngisemkhawulweni womhlaba, yebo ngizokhala kuwe, lapho inhliziyo yami iba buthaka.+Kwangathi ungangiholela edwaleni eliphakeme kunami.+   Ngoba ube yisiphephelo sami,+Umbhoshongo oqinile ebusweni besitha.+   Ngizoba yisimenywa etendeni lakho kuze kube nini nanini;+Ngizophephela esikhoselweni samaphiko akho.+ Sela.   Ngoba wena, Nkulunkulu, uzilalele izithembiso zami ezifungelwe.+Unginiké njengefa labo abesaba igama lakho.+   Uyokwenezela izinsuku ezinsukwini zenkosi;+Iminyaka yayo iyoba njengezizukulwane ngezizukulwane.+   Iyohlala kuze kube nini nanini phambi kukaNkulunkulu;+O yabela umusa wothando neqiniso, ukuze lokhu kuyilonde.+   Kanjalo ngiyolihubela igama lakho kuze kube phakade,+Ukuze ngigcwalise izithembiso zami ezifungelwe usuku nosuku.+

Imibhalo yaphansi