IHubo 58:1-11

Kumqondisi. “Ungachithi.” ElikaDavide. Imiktamu. 58  Lapho nithule ningakhuluma yini ngempela ngokulunga?+O nina madodana abantu, ingabe ningahlulela ngobuqotho?+   Kunalokho, yeka ukuthi nikwenza umkhuba kangakanani ukungalungi okusobala emhlabeni,+Futhi nibulungisele indlela ubudlova bezandla zenu!+   Ababi bebelokhu bengabaphendukezelwe kwasesibelethweni;+Banhlanhlathile kwasesibelethweni;Bakhuluma amanga.+   Isihlungu sabo sinjengesihlungu senyoka,+Bayizithulu njengemfezi evala indlebe yayo,+   Engeke ililalele izwi labathwebuli,+Nakuba ohlakaniphile ephonsa iziphonso.+   O Nkulunkulu, wakhumule amazinyo abo emlonyeni wabo.+Jehova, Waphule amathambo omhlathi amabhongo ezingonyama anomhlwenga.   Kwangathi bangancibilika njengasemanzini ahamba indlela yawo.+Kwangathi angansala umnsalo wemicibisholo yakhe njengoba bewa.+   Uhamba njengomnenke oncibilikayo;Ngokuqinisekile ngeke balibone ilanga njengokuphuphuma kwesisu sowesifazane.+   Ngaphambi kokuba izimbiza zakho zizwe amajikijolo abasiwe,+Uhlaza olumanzi kanye noluvuthayo, uyokuphephula njengokungathi ngesivunguvungu.+ 10  Olungile uyojabula ngoba uyibonile impindiselo.+Izinyathelo zakhe uyozigeza egazini lababi.+ 11  Isintu siyothi:+ “Ngokuqinisekile zikhona izithelo zolungile.+Ngokuqinisekile ukhona uNkulunkulu owahlulelayo emhlabeni.”+

Imibhalo yaphansi