IHubo 54:1-7

Kumqondisi wezinsimbi zomculo ezinezintambo. Imaskili. ElikaDavide. Lapho amaZifi efika kuSawule ethi: “UDavide akazithukusile yini kithi?”+ 54  O Nkulunkulu, ngisindise ngegama lakho,+Kwangathi ungamela udaba lwami ngamandla akho.+   O Nkulunkulu, yizwa umthandazo wami;+Beka indlebe emazwini omlomo wami.+   Ngoba kunabantu engingabazi abangivukele,Nomashiqela abafuna umphefumulo wami.+Abazange bambeke uNkulunkulu phambi kwabo.+ Sela.   Bheka! UNkulunkulu ungumsizi wami;+UJehova uphakathi kwalabo abasekela umphefumulo wami.   Uyobuyisela okubi ezitheni zami;+Zithulise ngeqiniso lakho.+   Ngizokwenza umhlatshelo kuwe ngokuzithandela.+O Jehova, ngizolidumisa igama lakho ngoba kuhle.+   Ngoba wangikhulula kukho konke ukucindezeleka,+Iso lami lizibukile izitha zami ziphansi.+

Imibhalo yaphansi