IHubo 53:1-6

Kumqondisi weMahalati.+ Imaskili. ElikaDavide. 53  Ongenangqondo uthé enhliziyweni yakhe:“Akekho uJehova.”+ Benzé ngendlela echithayo futhi benzé ngendlela enengekayo ngokungalungi;+Akekho owenza okuhle.+   Kepha uNkulunkulu esezulwini, uye wabheka phansi kubantwana babantu,+Ukuze abone ukuthi ukhona yini onokuqondisisa, ofuna uJehova.+   Bonke bafulathele, bonke bonakele ngokufanayo;+Akekho owenza okuhle,+Ngisho noyedwa.   Akukho muntu yini onolwazi kwabakwenza umkhuba okulimazayo,+Abadla abantu bami njengokungathi badla isinkwa?+Abazange bambize ngisho nokumbiza uJehova.+   Bagcwala lapho ingebhe enkulu;+Lapho kwakungekho ngebhe khona;+Ngoba ngokuqinisekile uNkulunkulu uyowahlakaza amathambo anoma ngubani okanisa ngokumelene nawe.+Ngokuqinisekile uyobahlaza, ngoba uJehova ngokwakhe ubalile.+   O ukube eZiyoni bekuyovela insindiso enkulu ka-Israyeli!+Lapho uJehova ebutha abathunjiweyo babantu bakhe ebabuyisa,+Makajabule uJakobe, makathokoze u-Israyeli.+

Imibhalo yaphansi