IHubo 52:1-9

Kumqondisi. Imaskili. ElikaDavide, lapho uDowegi umEdomi efika etshela uSawule ukuthi uDavide ufikile endlini ka-Ahimeleki.+ 52  O wena onamandla, kungani uziqhayisa ngokubi?+Umusa wothando kaNkulunkulu ukhona usuku lonke.+   Ulimi lwakho luceba okubi, lulolwé njengensingo,+Lusebenza ngenkohliso.+   Uthandé okubi ngaphezu kokuhle,+Amanga ngaphezu kokukhuluma ukulunga.+ Sela.   Uthandé wonke amazwi ashwabadelayo,+wena lulimi olunenkohliso.+   UNkulunkulu naye uzokudiliza kuze kube phakade;+Uzokulahla phansi akususe ngenkani etendeni lakho,+Ngokuqinisekile uzokusiphula ezweni labaphilayo.+ Sela.   Abalungile bazokubona lokhu besabe,+Futhi bazomhleka.+   Nansi indoda enamandla engamenzi uNkulunkulu inqaba yayo,+Kodwa ethembela ekuchichimeni kwengcebo yayo,+Ekhosela kokubi okubangelwe yiyo.+   Kodwa mina ngizoba njengomnqumo+ okhephuzelayo endlini kaNkulunkulu;Ngithembela emseni wothando kaNkulunkulu kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+   Ngizokudumisa kuze kube nini nanini, ngoba uthathé isinyathelo;+Ngizothembela egameni lakho, ngoba kuhle, phambi kwabaqotho bakho.+

Imibhalo yaphansi