IHubo 43:1-5

43  Ngahlulele,+ Nkulunkulu,Singatha icala lami lomthetho+ umelane nesizwe esingathembekile.Kwangathi ungangenzela indlela yokuphunyuka kumuntu wenkohliso nokungalungi.+   Ngoba wena unguNkulunkulu wenqaba+ yami.Ungilahleleni?Kungani ngihambahamba ngidabukile ngenxa yokucindezelwa yisitha?+   Thumela ukukhanya kwakho neqiniso lakho.+Kwangathi kungangihola.+Kwangathi kungangiletha entabeni yakho engcwele nasetabernakele lakho elikhulu.+   Ngizoza e-altare likaNkulunkulu,+KuNkulunkulu, ukujabula kwami kokwethaba.+O Nkulunkulu, Nkulunkulu wami, Ngizokudumisa ngehabhu.+   O mphefumulo wami, kungani uphelelwa yithemba,+Kungani uyaluza ngaphakathi kimi?Linda uNkulunkulu,+Ngoba ngisazomdumisa njengoba eyinsindiso yami enkulu noNkulunkulu wami.+

Imibhalo yaphansi