IHubo 42:1-11

Kumqondisi. Imaskili lamadodana kaKhora.+ 42  Njengendluzelekazi elangazelela imifudlana yamanzi,Nkulunkulu, umphefumulo wami ukulangazelela kanjalo.+   Umphefumulo wami ngempela womele uNkulunkulu,+ uNkulunkulu ophilayo.+Ngizovela nini phambi kukaNkulunkulu?+   Izinyembezi zami zibé ukudla kwami imini nobusuku,+Kuyilapho bethi kimi usuku lonke: “Uphi uNkulunkulu wakho?”+   Lezi zinto ngiyozikhumbula, futhi ngiyowuthulula umphefumulo wami ongaphakathi kimi.+Ngoba ngangivame ukudlula nesixuku,Ngangivame ukuhamba kancane phambi kwaso ngiye endlini kaNkulunkulu,+Ngezwi lokukhamuluka kwenjabulo nokubonga,+Ngezwi lesixuku esigubha umkhosi.+   O mphefumulo wami, kungani uphelelwa yithemba,+Futhi kungani uyaluza ngaphakathi kimi?+Linda uNkulunkulu,+Ngoba ngisazomdumisa njengensindiso yami enkulu.+   O Nkulunkulu wami, umphefumulo wami uqobo ngaphakathi kimi uphelelwa yithemba.+Yingakho ngikukhumbula,+Kusukela ezweni laseJordani naseziqongweni zeHermoni,+Kusukela entabeni encane.+   Utwa lwamanzi lubiza utwa lwamanziLapho kuzwakala umsindo wezimpophoma zakho.Wonke amadlambi akho namagagasi akho+Adlulé ngaphezu kwami.+   Emini uJehova uzoyala umusa wakhe wothando,+Ebusuku ingoma yakhe izoba nami;+Kuzoba nomthandazo oya kuNkulunkulu wokuphila kwami.+   Ngizothi kuNkulunkulu idwala lami:+“Kungani ungikhohliwe?+Kungani ngihamba ngidabukile ngenxa yokucindezela kwesitha?”+ 10  Labo abanobutha nami bangihlambalazile ngokungibulala emathanjeni,+Kuyilapho bethi kimi usuku lonke: “Uphi uNkulunkulu wakho?”+ 11  O mphefumulo wami, kungani uphelelwa yithemba,+Kungani uyaluza ngaphakathi kimi?+Linda uNkulunkulu,+Ngoba ngisazomdumisa njengensindiso yami enkulu nanjengoNkulunkulu wami.+

Imibhalo yaphansi