IHubo 4:1-8

Kumqondisi wezinsimbi zomculo ezinezintambo.+ Ihubo likaDavide. 4  Lapho ngibiza, ngiphendule, Nkulunkulu wami olungile.+Kumelwe ungenzele indawo ebanzi ekucindezelekeni.Ngibonise umusa+ uzwe umthandazo wami.   Nina madodana abantu, kuyoze kube nini inkazimulo yami+ ihlanjalazwa,Kuyilapho niqhubeka nithanda izinto eziyize,Kuyilapho niqhubeka nifuna ukuthola amanga? Sela.   Ngakho yazini ukuthi uJehova ngokuqinisekile uyomenza ahluke oqotho wakhe;+UJehova ngokwakhe uyozwa lapho ngimbiza.+   Thukuthelani, kodwa ningoni.+Khulumani ngenhliziyo, phezu kombhede wenu,+ kodwa nithule. Sela.   Hlabani imihlatshelo yokulunga,+Nithembele kuJehova.+   Kukhona abaningi abathi: “Ngubani oyosibonisa okuhle?”O Jehova, phakamisela kithi ukukhanya kobuso bakho.+   Ngokuqinisekile uyofaka enhliziyweni yami injabulo+Enkulu kuneyangesikhathi lapho okusanhlamvu kwabo newayini labo elisha kuchichima.+   Ngiyocambalala ngilale ngokuthula,+Ngoba wena wedwa, Jehova, ungenza ngihlale ngokulondeka.+

Imibhalo yaphansi