IHubo 36:1-12

Kumqondisi. Elenceku kaJehova, uDavide. 36  Komubi amazwi okweqa umthetho aphakathi kwenhliziyo yakhe;+Ayikho ingebhe ngoNkulunkulu phambi kwamehlo akhe.+   Ngoba kuye wenzé ngobushelelezi obukhulu emehlweni akhe+Ukuba athole isiphambeko sakhe ukuze asizonde.+   Amazwi omlomo wakhe awukulimaza nenkohliso;+Ukuyekile ukuba nokuqondisisa kokwenza okuhle.+   Uqhubeka eceba ukulimaza esembhedeni wakhe.+Uma endleleni engeyinhle.+Okubi akakwali.+   O Jehova, umusa wakho wothando usemazulwini;+Ukwethembeka kwakho kufinyelela emafwini.+   Ukulunga kwakho kunjengezintaba zikaNkulunkulu;+Isinqumo sakho sokwahlulela siwutwa lwamanzi olukhulu.+O Jehova, umuntu nesilwane uyakusindisa.+   Nkulunkulu, yeka ukuthi umusa wakho wothando uyigugu kangakanani!+Abantwana babantu bathola isiphephelo emthunzini wamaphiko akho.+   Baphuza bazanelise ngamafutha endlu yakho;+Futhi ubaphuzisa isifufula sezinjabulo zakho.+   Ngoba ukuwe umthombo wokuphila;+Ngokukhanya okuvela kuwe siyakwazi ukubona ukukhanya.+ 10  Qhubekisela umusa wakho wothando kulabo abakwaziyo,+Nokulunga kwakho kulabo abaqotho enhliziyweni.+ 11  Kwangathi unyawo lokuzidla lungemelane nami;+Isandla sabantu ababi sona, masingangenzi ngibe uzulane.+ 12  Abakwenza umkhuba okulimazayo bawile lapho;+Basunduzelwé phansi futhi abazange bakwazi ukuvuka.+

Imibhalo yaphansi