IHubo 34:1-22

ElikaDavide, ngesikhathi ezishaya ongaphilile engqondweni+ phambi kuka-Abhimeleki, waze wamxosha, wahamba. א [ʼAʹleph] 34  Ngizomtusa uJehova ngazo zonke izikhathi;+Ukudunyiswa kwakhe kuzoba semlonyeni wami njalo.+ ב [Behth]   Umphefumulo wami uzoziqhayisa ngoJehova;+Abamnene bayozwa bajabule.+ ג [Giʹmel]   Dumisani uJehova kanye nami,+ nina bantu,Masiliphakamise kanyekanye igama lakhe.+ ד [Daʹleth]   Ngambuza uJehova, wangiphendula,+Wangikhulula kukho konke ukwethuka kwami.+ ה [Heʼ]   Babheka kuye baqhakaza,+Futhi kwakungenakwenzeka ukuba ubuso babo bube namahloni.+ ז [Zaʹyin]   Lona ohluphekile wabiza, uJehova wezwa.+Futhi Yena wamsindisa kuzo zonke izingcindezi zakhe.+ ח [Chehth]   Ingelosi kaJehova ikanise nxazonke zalabo abamesabayo,+Futhi iyabophula.+ ט [Tehth]   O nina bantu, nambithani nibone ukuthi uJehova muhle;+Iyajabula indoda enamandla ephephela kuye.+ י [Yohdh]   Mesabeni uJehova, nina bangcwele bakhe,+Ngoba akukho ukuntula kulabo abamesabayo.+ כ [Kaph] 10  Amabhongo engonyama anomhlwenga abé nokuncane kakhulu futhi alamba;+Kodwa labo abafuna uJehova, ngeke bantule lutho oluhle.+ ל [Laʹmedh] 11  Wozani, nina madodana, ngilaleleni;+Ngizonifundisa ukumesaba uJehova.+ מ [Mem] 12  Yimuphi umuntu ojabulayo ngokuphila,+Othanda izinsuku ezanele ukuze abone okuhle?+ נ [Nun] 13  Londa ulimi lwakho kokubi,+Nezindebe zakho ekukhulumeni inkohliso.+ ס [Saʹmekh] 14  Fulathela okubi, wenze okuhle;+Funa ukuthola ukuthula, ukuphishekele.+ ע [ʽAʹyin] 15  Amehlo kaJehova akwabalungile,+Nezindlebe zakhe zisekukhaleleni kwabo usizo.+ פ [Peʼ] 16  Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi,+Ukuze aqede ngisho nokuphathwa kwegama labo kuwo kanye umhlaba.+ צ [Tsa·dhehʹ] 17  Bakhala, uJehova wezwa,+Futhi wabakhulula kuzo zonke izingcindezi zabo.+ ק [Qohph] 18  UJehova useduze nalabo abaphukile enhliziyweni;+Futhi uyabasindisa abanomoya ochobozekile.+ ר [Rehsh] 19  Ziningi izinhlekelele zolungileyo,+Kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke.+ ש [Shin] 20  Wonke amathambo akhe uyawaqapha;Akukho nelilodwa lawo eliphuliwe.+ ת [Taw] 21  Inhlekelele iyombulala omubi;+Nabo kanye abazonda olungileyo bayobhekwa njengabanecala.+ 22  UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe;+Akekho noyedwa kulabo abaphephela kuye oyobhekwa njengonecala.+

Imibhalo yaphansi