IHubo 3:1-8

Ihubo likaDavide lapho ebalekela u-Absalomu indodana yakhe.+ 3  O Jehova, kungani bebe baningi abaphikisana nami?+Kungani abaningi bengivukela?+   Abaningi bathi ngomphefumulo wami:“Ayikho insindiso azoyithola kuNkulunkulu.”+ Sela.   Noma kunjalo, wena Jehova uyisihlangu nxazonke zami,+Uyinkazimulo yami+ futhi uyiLowo ophakamisa ikhanda lami.+   Ngizombiza uJehova ngezwi lami,Futhi uzongiphendula esentabeni yakhe engcwele.+ Sela.   Mina-ke, ngizocambalala ukuze ngilale;Ngokuqinisekile ngizophaphama, ngoba uJehova uyaqhubeka engisekela.+   Ngeke ngizesabe izinkulungwane eziyishumi zabantuEzizihlelele ukulwa nami nxazonke.+   O Jehova, vuka!+ Ngisindise,+ Nkulunkulu wami!+Ngoba kuyomelwe uzishaye emhlathini zonke izitha zami.+Amazinyo ababi kuyomelwe uwaphule.+   Insindiso ingekaJehova.+Isibusiso sakho siphezu kwabantu bakho.+ Sela.

Imibhalo yaphansi