IHubo 29:1-11

Ihubo likaDavide. 29  O nina madodana abanamandla,Thanini uJehova unenkazimulo namandla.+   Thanini uJehova igama lakhe liyakhazimula.+Khothamani kuJehova nihlobé ngokungcwele.+   Izwi likaJehova liphezu kwamanzi;+UNkulunkulu+ okhazimulayo udumile njengezulu.+UJehova uphezu kwamanzi amaningi.+   Izwi likaJehova linamandla;+Izwi likaJehova liyakhazimula.+   Izwi likaJehova lephula imisedari;Yebo, uJehova wephula imisedari yaseLebhanoni ibe yizicucu,+   Uyenza itshakadule njengenkonyane,+ILebhanoni neSiriyoni+ litshakadule njengamathole ezinkomo zasendle.   Izwi likaJehova liqopha ngamalangabi omlilo;+   Izwi likaJehova lenza ihlane lizibinye,+UJehova wenza ihlane laseKadeshi+ lizibinye.   Izwi likaJehova lenza izindluzelekazi zizibinye ngemisiko+Futhi liphundla amahlathi.+Ngamunye uthi ethempelini lakhe: “Inkazimulo!”+ 10  UJehova uhlezi phezu kukazamcolo;+UJehova uhlezi njengenkosi kuze kube nini nanini.+ 11  UJehova uyobanika impela abantu bakhe amandla.+UJehova uyobusisa abantu bakhe ngokuthula.+

Imibhalo yaphansi