IHubo 26:1-12

ElikaDavide. 26  Ngahlulele,+ Jehova, ngoba mina ngihambé ngobuqotho bami,+Futhi ngithembelé kuJehova, ukuze ngingaxegezeli.+   Ngihlole, Jehova, ungivivinye;+Cwenga izinso zami nenhliziyo yami.+   Ngoba umusa wakho wothando uphambi kwamehlo ami,Futhi ngihambé ngeqiniso lakho.+   Angizange ngihlale nabantu abangebona abeqiniso;+Futhi angingeni nalabo abafihla lokho abayikho.+   Ngiyalizonda ibandla labenzi bokubi,+Futhi angihlali nababi.+   Ngizogeza izandla zami ngobumsulwa,+Futhi ngizozungeza i-altare lakho, Jehova,+   Ukuze ngenze ukubonga kuzwakale kakhulu,+Futhi ngimemezele yonke imisebenzi yakho emangalisayo.+   Jehova, ngiyithandile indawo yokuhlala yendlu yakho+Nendawo ehlala inkazimulo yakho.+   Ungawususi umphefumulo wami kanye nezoni,+Nokuphila kwami kanye nabantu abanecala legazi,+ 10  Abazandla zabo zinokuziphatha okubi,+Nabasandla sabo sokunene sigcwele ukufumbathisa.+ 11  Kepha mina, ngizohamba ngobuqotho bami.+Ngikhulule,+ ungibonise umusa.+ 12  Unyawo lwami ngokuqinisekile luyokuma endaweni ehlelembekile;+Phakathi kwezihlwele ezibuthene ngiyomtusa uJehova.+

Imibhalo yaphansi