IHubo 25:1-22

ElikaDavide. א [ʼAʹleph] 25  O Jehova, ngiwuphakamisela kuwe umphefumulo wami.+ ב [Behth]   O Nkulunkulu wami, ithemba lami ngilibeké kuwe;+Kwangathi ngingebe namahloni.Kwangathi izitha zami zingethabe ngami.+ ג [Giʹmel]   Futhi, akekho noyedwa kulabo abathemba wena oyoba namahloni.+Bayoba namahloni abenza ngokukhohlisa bangaphumeleli.+ ד [Daʹleth]   O Jehova, ngazise izindlela zakho;+Ngifundise imikhondo yakho.+ ה [Heʼ]   Ngihambise eqinisweni lakho ungifundise,+Ngoba wena unguNkulunkulu wami wensindiso.+ו [Waw]Usuku lonke ngithembé wena.+ ז [Zaʹyin]   O Jehova, khumbula isihe sakho+ nomusa wakho wothando,+Ngoba bekulokhu kukhona kusukela phakade.+ ח [Chehth]   O ungazikhumbuli izono zobusha bami nokuvukela kwami.+Ngikhumbule ngokomusa wakho wothando,+Ngenxa yobuhle bakho, Jehova.+ ט [Tehth]   UJehova muhle futhi uqotho.+Yingakho efundisa izoni indlela.+ י [Yohdh]   Uyokwenza abamnene bahambe esinqumweni sakhe sokwahlulela,+Futhi uyofundisa abamnene indlela yakhe.+ כ [Kaph] 10  Zonke izindlela zikaJehova ziwumusa wothando neqinisoKulabo abagcina isivumelwano sakhe+ nezikhumbuzo zakhe.+ כ [Laʹmedh] 11  O Jehova,+ ngenxa yegama lakho,Kumelwe uthethelele ngisho nesiphambeko sami, ngoba sikhulu.+ מ[Mem] 12  Ngubani manje umuntu owesaba uJehova?+Uyomfundisa indlela ayoyikhetha.+ נ [Nun] 13  Umphefumulo wakhe uyohlala ebuhleni,+Nenzalo yakhe iyodla ifa lomhlaba.+ ס [Saʹmekh] 14  Ukusondelana noJehova kungokwabamesabayo,+Nesivumelwano sakhe, ukuba abenze basazi.+ ע [ʽAʹyin] 15  Amehlo ami angakuJehova njalo,+Ngoba nguye okhipha izinyawo zami enetheni.+ פ [Peʼ] 16  Phendulela ubuso bakho kimi, ungibonise umusa;+Ngoba ngingedwa futhi ngihluphekile.+ צ [Tsa·dhehʹ] 17  Izingcindezi zenhliziyo yami zandile;+O ngikhiphe ekucindezelekeni okuphezu kwami.+ ר [Rehsh] 18  Bona ukuhlupheka kwami nenkathazo yami,+Uxolele zonke izono zami.+ 19  Bheka ukuthi izitha zami zibé ziningi kangakanani,+Futhi zingizondile ngenzondo enobudlova.+ ש [Shin] 20  Qapha umphefumulo wami ungikhulule.+Kwangathi ngingebe namahloni, ngoba ngiphephele kuwe.+ ת [Taw] 21  Ubuqotho nokuqonda makungilonde,+Ngoba ngethembé wena.+ 22  O Nkulunkulu, khulula u-Israyeli kuzo zonke izingcindezi zakhe.+

Imibhalo yaphansi