IHubo 24:1-10

ElikaDavide. Ihubo. 24  Umhlaba nalokho okuwugcwalisile kungokukaJehova,+Izwe elikhiqizayo nalabo abahlala kulo.+   Ngoba yena ngokwakhe uwumisé waqina phezu kwezilwandle,+Naphezu kwemifula uwugcina umi uqinile.+   Ngubani ongakhuphukela entabeni kaJehova,+Futhi ngubani ongama endaweni yakhe engcwele?+   Yinoma ngubani omsulwa ezandleni zakhe futhi ohlanzekile enhliziyweni,+Ongazange awuphathe ngendlela engafanele umphefumulo waMi,+Futhi ongenzanga isifungo ngenkohliso.+   Uyomuka nesibusiso esivela kuJehova+Nokulunga okuvela kuNkulunkulu wakhe wensindiso.+   Lesi yisizukulwane salabo abamfunayo,Salabo abafuna ubuso bakho, [Nkulunkulu ka-] Jakobe.+ Sela.   “Phakamisani amakhanda enu, nina masango,+Niphakame, nina minyango emi njalo,+Ukuze iNkosi ekhazimulayo ingene!”+   “Ingubani-ke le Nkosi ekhazimulayo?”+“NguJehova onezikhwepha futhi onamandla,+NguJehova onamandla empini.”+   “Phakamisani amakhanda enu, nina masango;+Yebo, waphakamiseni, nina minyango emi njalo,Ukuze iNkosi ekhazimulayo ingene!”+ 10  “Ingubani-ke le Nkosi ekhazimulayo?”“NguJehova wamabutho—nguye oyiNkosi ekhazimulayo.”+ Sela.

Imibhalo yaphansi