IHubo 23:1-6

Ihubo likaDavide. 23  UJehova unguMalusi wami.+Ngeke ngintule lutho.+   Ungilalisa emadlelweni anotshani;+Ungihola ngasezindaweni zokuphumula ezithola amanzi anele.+   Uqabula umphefumulo wami.+Ungihola emikhondweni yokulunga ngenxa yegama lakhe.+   Ngisho noma ngihamba esigodini sethunzi elimnyama,+Angesabi lutho olubi,+Ngoba wena unami;+Induku yakho nodondolo lwakho yikho okungiduduzayo.+   Uhlela phambi kwami itafula phambi kwalabo abanobutha kimi.+Ugcobé ikhanda lami ngamafutha;+Indebe yami igcwele pháma.+   Ngokuqinisekile ubuhle nomusa wothando kuyongilandela zonke izinsuku zokuphila kwami;+Futhi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube sebudeni bezinsuku.+

Imibhalo yaphansi