IHubo 21:1-13

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 21  O Jehova, inkosi iyajabula ngezikhwepha zakho;+Futhi yeka ukuthi ikufuna kangakanani ukujabula ngensindiso yakho!+   Uyiniké ukulangazela kwenhliziyo yayo,+Futhi awusigodlanga isifiso sezindebe zayo.+ Sela.   Ngoba uyihlangabezé ngezibusiso zokuhle,+Wabeka ekhanda layo umqhele wegolide elicwengiweyo.+   Yacela ukuphila kuwe. Wayinika kona,+Ubude bezinsuku kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+   Inkazimulo yayo inkulu ensindisweni yakho.+Ubeka kuyo isithunzi nobukhazikhazi.+   Ngoba uyenza ibe ngebusiswé kakhulu kuze kube phakade;+Wenza ukuba izizwe ithokoza ngokujabula ebusweni bakho.+   Ngoba inkosi ithembela kuJehova,+Ngisho nasemseni wothando woPhezukonke. Ngeke intengantengiswe.+   Isandla sakho siyozithola zonke izitha zakho;+Isandla sakho sokunene siyobathola abakuzondayo.   Uyobenza babe njengesithando somlilo esivuthayo ngesikhathi esimisiwe sokunaka kwakho.+Ngentukuthelo yakhe uJehova uyobagwinya, futhi umlilo uyobashwabadela.+ 10  Izithelo zabo uyozibhubhisa emhlabeni,+Nenzalo yabo kubantwana babantu.+ 11  Ngoba baqondisé okubi kuwe;+Bacabangé imicabango abangakwazi ukuyifeza.+ 12  Ngoba uyobenza bafulathele bebaleka+Ngezinsinga zomnsalo wakho owulungiselela ubuso babo.+ 13  O phakanyiswa ngezikhwepha zakho, Jehova.+Sizohlabelela sihubele amandla akho.+

Imibhalo yaphansi