IHubo 20:1-9

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 20  Kwangathi uJehova angakuphendula ngosuku lokucindezeleka.+Kwangathi igama likaNkulunkulu kaJakobe lingakuvikela.+   Kwangathi angakuthumelela usizo esendaweni engcwele,+Akusekele eseZiyoni uqobo.+   Kwangathi angayikhumbula yonke iminikelo yakho yesipho,+Futhi amukele umnikelo wakho wokushiswa njengokhuluphele.+ Sela.   Kwangathi angakupha ngokwenhliziyo yakho,+Futhi ayigcwalise yonke injongo yakho.+   Sizokhamuluka ngenjabulo ngenxa yensindiso yakho,+Sizophakamisa amabhanela ethu egameni likaNkulunkulu wethu.+Kwangathi uJehova angazigcwalisa zonke izicelo zakho.+   Manje ngiyazi ukuthi uJehova ngokuqinisekile uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe.+Uyamphendula esemazulwini akhe angcwele+Ngezenzo zamandla zokusindisa zesandla sakhe sokunene.+   Abanye bakhuluma ngezinqola nabanye ngamahhashi,+Kodwa, thina, sizokhuluma ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu.+   Bona kanye labo baphukile futhi bawile;+Kodwa thina, sivukile, ukuze sibuyiselwe.+   O Jehova, sindisa inkosi!+Uyosiphendula ngosuku esibiza ngalo.+

Imibhalo yaphansi