IHubo 2:1-12

2  Kungani izizwe ziye zaxokozela+Namaqembu ezizwe eye alokhu evungazela into eyize?+   Amakhosi omhlaba ayama+Nezikhulu eziphakeme zibuthene ndawonye ngobunye+Ngokumelene noJehova+ nogcotshiweyo wakhe,+   Bethi: “Masigqabule izibopho zabo+Sizilahle kude nathi izintambo zabo!”+   Yena kanye ohlezi emazulwini+ uyohleka;UJehova uyobahleka usulu.+   Ngaleso sikhathi uyokhuluma nabo ngentukuthelo yakhe+Nangokucasuka kwakhe okuvuthayo uyobaphazamisa,+   Athi: “Mina, yebo mina, ngiyimisile inkosi yami+EZiyoni,+ intaba yami engcwele.”+   Mangibhekisele esinqumweni sikaJehova;Uthé kimi: “Wena uyindodana yami;+Mina, namuhla, mina ngikuzele.+   Cela kimi,+ ukuba ngikunike izizwe zibe yifa lakho+Nemikhawulo yomhlaba ibe yimpahla yakho.+   Uyozaphula ngentonga yensimbi,+Uziphahlaze zibe izicucu njengokungathi isitsha sombumbi.”+ 10  Manje, makhosi, bonisani ukuqondisisa;O bahluleli bomhlaba, kuvumeni ukuqondiswa.+ 11  Khonzani uJehova ngokwesaba+Nijabule ngokuthuthumela.+ 12  Yangani indodana,+ ukuze Yona ingavuthi ngolakaFuthi ningashabalali endleleni,+Ngoba intukuthelo yayo igqamuka kalula.+Bayajabula bonke abaphephela kuyo.+

Imibhalo yaphansi