IHubo 19:1-14

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 19  Amazulu amemezela inkazimulo kaNkulunkulu;+Umkhathi ulandisa ngomsebenzi wezandla zakhe.+   Usuku ngalunye lwenza ukuba inkulumo iphuphume,+Nobusuku ngabunye bubonisa ulwazi.+   Akukho nkulumo, futhi akukho mazwi;Akukho zwi elizwakalayo kukho.+   Umucu wako wokulinganisa uphumele kuwo wonke umhlaba,+Namazwi ako emkhawulweni wezwe elikhiqizayo.+Umise kukho itende lelanga,+   Linjengomkhwenyana lapho ephuma egumbini lakhe labasanda kushada;+Lethabela ukugijima endleleni njengoba kwenza indoda enamandla.+   Ukuphuma kwalo kusukela komunye umkhawulo wamazulu,Ukujikeleza kwalo okuphelele kufika kweminye imikhawulo yawo;+Futhi akukho lutho olusithekile ekushiseni kwalo.+   Umthetho+ kaJehova uphelele,+ ubuyisa umphefumulo.+Isikhumbuzo+ sikaJehova sithembekile,+ sihlakaniphisa ongenalwazi.+   Imiyalo+ evela kuJehova iqotho,+ ibangela inhliziyo ukuba ijabule;+Umyalo+ kaJehova uhlanzekile,+ ukhanyisa amehlo.+   Ukwesaba+ uJehova kuhlanzekile, kumi kuze kube phakade.Izinqumo zokwahlulela+ zikaJehova ziyiqiniso;+ zibonakalé zilunge ngokuphelele.+ 10  Kumelwe zifiswe kakhulu kunegolide, yebo, kunegolide eliningi elicwengiweyo;+Zimnandi kunoju,+ kunanoju olugelezayo lwamakhekheba.+ 11  Futhi, inceku yakho ixwayisiwe ngazo;+Kukhona umvuzo omkhulu lapho zigcinwa.+ 12  Amaphutha—ngubani ongawaqonda?+Thana anginacala ezonweni ezifihlekile.+ 13  Nqanda inceku yakho nasezenzweni zokugabadela;+Ungazivumeli ukuba zingibuse.+Uma kuba njalo ngiyoba ngophelele,+Futhi ngiyobe ngihlalé ngimsulwa ezeqweni eziningi. 14  Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami+Makujabulise phambi kwakho, Jehova Dwala lami+ noMkhululi wami.+

Imibhalo yaphansi