IHubo 17:1-15

Umthandazo kaDavide. 17  Yizwa okulungile, Jehova; naka ukukhala kwami kokuncenga;+Beka indlebe emthandazweni wami ongenziwa ngezindebe zenkohliso.+   Kwangathi isahlulelo sami singaphuma phambi kwakho;+Kwangathi amehlo akho angabubona ubuqotho.+   Uyihlolile inhliziyo yami, uhlolile ebusuku,+Ungicwengile; uzothola ukuthi angizange ngicebe amacebo.+Umlomo wami ngeke wone.+   Ngokuqondene nemisebenzi yabantu,Ngezwi lezindebe zakho ngiziqaphile izindlela zomphangi.+   Izinyathelo zami mazibambe imikhondo yakho,+Lapho ngokuqinisekile izinyathelo zami zingeke zintengantengiswe khona.+   Mina ngiyakubiza, ngoba uzongiphendula, Nkulunkulu.+Thambekisela indlebe yakho kimi. Yizwa lokho engikushoyo.+   Yenza izenzo zakho zomusa wothando zimangalise,+ Msindisi walabo abafuna isiphepheloKwabavukela isandla sakho sokunene.+   Ngigcine njengenhlamvu yeso,+Kwangathi ungangifihla emthunzini wamaphiko akho,+   Ngenxa yababi abangiphangile.Izitha ezilwa nomphefumulo wami zilokhu zingivimbezela.+ 10  Zizihaqé ngamanoni azo;+Zikhulumé ngokuzidla ngomlomo wazo;+ 11  Ngokuqondene nezinyathelo zethu, manje zisihaqile;+Zigxilisa amehlo azo ukuze athambekele emhlabeni.+ 12  Ufana nengonyama elangazelela ukudwengula+Nebhongo lengonyama elihlezi ezindaweni ezicashile. 13  Vuka, Jehova; bhekana naye ebusweni;+Menze akhothame; yenzela umphefumulo wami indlela yokuphunyuka kumuntu omubi ngenkemba yakho,+ 14  Kubantu, ngesandla sakho, Jehova,+Kubantu balesi simiso+ sezinto, abasabelo sabo sikulokhu kuphila,+Nabasisu sabo usigcwalisa ngengcebo yakho ethukusiweyo,+Abanelisekile ngamadodana+Nababekelela abantwana babo lokho abakushiyayo.+ 15  Kepha mina, ngokulunga ngizobubona ubuso bakho;+Ngizokwaneliseka lapho ngivuka ukuze ngibone isimo sakho.+

Imibhalo yaphansi