IHubo 15:1-5

Ihubo likaDavide. 15  O Jehova, ngubani oyoba yisimenywa etendeni lakho?+Ngubani oyohlala entabeni yakho engcwele?+   Yilowo ohamba ngokungenaphutha+ futhi okwenza umkhuba ukulunga+Futhi okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe.+   Akazange anyundele ngolimi lwakhe.+Akazange enze lutho olubi kumhlobo wakhe,+Futhi akakhulumanga sihlamba kumngane wakhe omkhulu.+   Noma ngubani onengekayo ngokuqinisekile uyamala emehlweni akhe,+Kodwa labo abesaba uJehova uyabadumisa.+Wenzé isifungo entweni embi kuye, nokho akaguquki.+   Akazange abolekise imali yakhe ngenzalo,+Futhi akazange athathe isifumbathiso ngokumelene nomsulwa.+Owenza lezi zinto akasoze antengantengiswa.+

Imibhalo yaphansi