IHubo 145:1-21

Indumiso, ekaDavide. א [ʼAʹleph] 145  Ngizokuphakamisa, Nkulunkulu wami Nkosi,+Futhi ngizolitusa igama lakho kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+ ב [Behth]   Usuku lonke ngizokutusa,+Ngizolidumisa igama lakho kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+ ג [Giʹmel]   UJehova mkhulu futhi kumelwe adunyiswe kakhulu,+Ubukhulu bakhe abuphenyeki.+ ד [Daʹleth]   Isizukulwane ngesizukulwane siyoyitusa imisebenzi yakho,+Siyolandisa ngezenzo zakho zamandla.+ ה [Heʼ]   Ubukhazikhazi obukhazimulayo besithunzi sakho+Nezindaba zemisebenzi yakho emangalisayo ngizozikhathaza+ ngakho. ו [Waw]   Bayokhuluma ngamandla ezinto zakho ezisabekayo;+Ubukhulu bakho bona, ngiyobumemezela.+ ז [Zaʹyin]   Bayokhuluma ngokuchichimayo ngobukhulu bobuhle bakho,+Futhi bayokhamuluka ngenjabulo ngenxa yokulunga kwakho.+ ח [Chehth]   UJehova unomusa futhi unesihe,+Wephuza ukuthukuthela futhi mkhulu ngomusa wothando.+ ט [Tehth]   UJehova muhle kubo bonke,+Isihe sakhe siphezu kwayo yonke imisebenzi yakhe.+ י [Yohdh] 10  Yonke imisebenzi yakho iyokudumisa, Jehova,+Abaqotho bakho bayokutusa.+ כ [Kaph] 11  Bayokhuluma ngenkazimulo yobukhosi bakho,+Bakhulume nangamandla akho,+ ל [Laʹmedh] 12  Ukuze benze izenzo zakhe zamandla zaziwe amadodana abantu+Nenkazimulo yobukhazikhazi bobukhosi bakhe.+ מ [Mem] 13  Ubukhosi bakho buwubukhosi kuze kube nini nanini,+Nombuso wakho ukuzo zonke izizukulwane ezizolandela.+ ס [Saʹmekh] 14  UJehova usekela bonke abawayo,+Futhi uvusa bonke abakhotheme.+ ע [ʽAʹyin] 15  Amehlo abo bonke abheka kuwe ngethemba,+Ubanika ukudla kwabo ngenkathi yako.+ פ [Peʼ] 16  Uvula isandla sakho+Wanelise isifiso sayo yonke into ephilayo.+ צ [Tsa·dhehʹ] 17  UJehova ulungile kuzo zonke izindlela zakhe+Futhi uqotho kuyo yonke imisebenzi yakhe.+ ק [Qohph] 18  UJehova useduze nabo bonke abambizayo,+Useduze nabo bonke abambiza ngeqiniso.+ ר [Rehsh] 19  Uyokwanelisa isifiso sabo bonke abamesabayo,+Nokukhalela kwabo usizo uyokuzwa, abasindise.+ ש [Shin] 20  UJehova uqapha bonke abamthandayo,+Kodwa bonke ababi uyobabhuqa.+ ת [Taw] 21  Umlomo wami uyokhuluma udumo lukaJehova;+Yonke inyama mayilituse igama lakhe elingcwele kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+

Imibhalo yaphansi