IHubo 144:1-15

ElikaDavide. 144  Makatuswe uJehova iDwala lami,+Ofundisa izandla zami ukulwa,+Nofundisa iminwe yami impi;   Umusa wami wothando nesiphephelo sami,+Indawo yami ephakeme elondekile noMenzi wendlela yami yokuphunyuka,+Isihlangu+ sami naLowo engiphephelé kuye,+Othobisa izizwe ngaphansi kwami.+   O Jehova, uyini umuntu ukuba umqaphele,+Indodana yomuntu ofayo+ ukuba uyinake?   Umuntu ufana nomoya nje okhishwa ngamakhala;+Izinsuku zakhe zinjengethunzi elidlulayo.+   O Jehova, goba amazulu akho ukuze wehle;+Thinta izintaba ukuze zithunqe umusi.+   Khanyisa ngombani ukuze ubahlakaze;+Thumela imicibisholo yakho ukuze ubaphithizelise.+   Yelula izandla zakho usendaweni ephakeme;+Ngikhulule ungophule emanzini amaningi,+Esandleni sabezinye izizwe,+   Abamlomo wabo ukhulumé okungelona iqiniso+Nabasandla sabo sokunene siyisandla sokunene samanga.+   O Nkulunkulu, ngizokuhlabelelela ingoma entsha.+Ngikuhubele ngensimbi yomculo enezintambo eziyishumi,+ 10  Wena onika amakhosi insindiso,+Okhulula inceku yakhe uDavide enkembeni elimazayo.+ 11  Ngikhulule ungophule esandleni sabezinye izizwe,+Abamlomo wabo ukhulumé okungelona iqiniso+Nabasandla sabo sokunene siyisandla sokunene samanga,+ 12  Abathi: “Amadodana ethu afana nezitshalo ezincane ezikhulile ebusheni bawo,+Amadodakazi ethu anjengamagumbi aqoshwé ngendlela yasesigodlweni, 13  Izingobo zethu zigcwele, zikhipha imikhiqizo enhlobonhlobo,+Imihlambi yethu yanda ngezinkulungwane, owodwa uba yizinkulungwane eziyishumi, ezitaladini zethu, 14  Izinkomo zethu ziyasindwa, azidabuki futhi aziphunzi,+Akukho ukukhala ezigcawini zethu.+ 15  Bayajabula abantu okubahambela kanjalo!”Bayajabula abantu abaNkulunkulu wabo nguJehova!+

Imibhalo yaphansi