IHubo 143:1-12

Ihubo likaDavide. 143  O Jehova, yizwa umkhuleko wami;+Beka indlebe ekuncengeni kwami.+Ngokuthembeka kwakho ngiphendule ngokulunga kwakho.+   Ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho;+Ngoba phambi kwakho akukho muntu ophilayo ongaba olungile.+   Ngoba isitha sisukelé umphefumulo wami;+Sichobozelé ukuphila kwami khona kanye emhlabathini.+Singibangelé ukuba ngihlale ezindaweni ezimnyama njengalabo abafé kuze kube nini nanini.+   Umoya+ wami ufikelwa isinxi ngaphakathi kimi;Ngaphakathi kimi inhliziyo yami izibonakalisa indikindiki.+   Ngikhumbulé izinsuku zakudala;+Ngizindlé ngawo wonke umsebenzi wakho;+Ngokuzithandela ngizigcine ngiwukhathalela umsebenzi wezandla zakho.+   Ngelulelé izandla zami kuwe;+Umphefumulo wami unjengezwe eligwadulekile elomele wena.+ Sela.   O shesha, ngiphendule Jehova.+Umoya wami uphelile.+Ungangifihleli ubuso bakho,+Ngalé kwalokho ngizofana nalabo abehlela egodini.+   Ngenze ukuba ngizwe umusa wakho wothando ekuseni,+Ngoba ithemba lami ngilibeké kuwe.+Ngazise indlela okufanele ngihambe ngayo,+Ngoba umphefumulo wami ngiwuphakamiselé kuwe.+   Jehova, ngikhulule ezitheni zami.+Ngikhoselé kuwe.+ 10  Ngifundise ukwenza intando yakho,+Ngoba wena unguNkulunkulu wami.+Umoya wakho muhle;+Kwangathi ungangihola ezweni lobuqotho.+ 11  Kwangathi ungangilonda,+ ngenxa yegama lakho+ Jehova.Kwangathi ungakhipha umphefumulo wami osizini+ ngokulunga kwakho.+ 12  Futhi kwangathi ungathulisa izitha zami ngomusa wakho wothando;+Ubabhubhise bonke ababonisa ubutha emphefumulweni wami,+Ngoba ngiyinceku yakho.+

Imibhalo yaphansi