IHubo 141:1-10

Ihubo likaDavide. 141  O Jehova, ngikubizile.+Shesha uze kimi.+Beka indlebe ezwini lami lapho ngikubiza.+   Kwangathi umthandazo wami ungalungiswa njengempepho+ phambi kwakho,+Ukuphakama kwezintende zezandla zami kube njengomnikelo wokusanhlamvu wakusihlwa.+   O Jehova, bekela umlomo wami umqaphi;+Beka umlindi engame umnyango wezindebe zami.+   Ungathambekiseli inhliziyo yami kunoma yikuphi okubi,+Ukuba ngenze izenzo eziyihlazo ekukhohlakaleni+Nabantu abakwenza umkhuba okulimazayo,+Ukuze ngingazondli ngezibiliboco zabo.+   Uma olungileyo engangishaya, bekuyoba umusa wothando;+Futhi uma engangisola, bekuyoba amafutha phezu kwekhanda,+Ikhanda lami elingeke lithande ukuwenqaba.+Bekusayoba khona ngisho nanomthandazo wami phakathi nezinhlekelele zabo.+   Abahluleli babo baphonswé phansi ngasezinhlangothini zedwala,+Kodwa bawazwile amazwi ami, ukuthi amnandi.+   Njengalapho umuntu eklaya futhi eqhekeza phezu komhlaba,Amathambo ethu ahlakazekile emlonyeni weShiyoli.+   Nokho, amehlo ami akuwe,+ O Jehova Nkosi EnguMbusi.+Ngiphephelé kuwe.+Ungawuthululi umphefumulo wami.+   Ngigcine ekuxhakathisweni yisicupho abangibekele sona+Nasezingibeni zalabo abakwenza umkhuba okulimazayo.+ 10  Ababi bayowela emanetheni abo kanyekanye,+Kuyilapho, mina, ngidlula.

Imibhalo yaphansi