IHubo 140:1-13

Elomqondisi. Ihubo likaDavide. 140  O Jehova, ngophule kubantu ababi;+Kwangathi ungangilonda ngisho nakumuntu wezenzo zobudlova,+   Labo abacebé izinto ezimbi enhliziyweni yabo,+Abaqhubeka behlasela usuku lonke njengasezimpini.+   Bacijé ulimi lwabo njengolwenyoka;+Isihlungu sendlondlo singaphansi kwezindebe zabo.+ Sela.   O Jehova, ngilonde ezandleni zomubi;+Kwangathi ungangilonda ngisho nakumuntu wezenzo zobudlova,+Labo abacebé ukusunduza izinyathelo zami.+   Abaziphakamisile bangifihlele isicupho;+Belulé izindophi njengenetha eceleni komkhondo.+Bangibekelé izingibe.+ Sela.   Ngithé kuJehova: “Wena unguNkulunkulu wami.+O Jehova, beka indlebe ezwini lokuncenga kwami.”+   O Jehova Nkosi EnguMbusi,+ zikhwepha zensindiso yami,+Usibekelé ikhanda lami ngosuku lwebutho elihlomile.+   O Jehova, ungamniki omubi lokho akunxanelayo.+Ungakuphumelelisi ukwakha kwakhe ugobe, ukuze bangaphakanyiswa.+ Sela.   Ngokuqondene namakhanda alabo abangihaqile,+Kwangathi inkathazo yezindebe zabo ingabamboza.+ 10  Kwangathi amalahle avuthayo angaphonswa phezu kwabo.+Mabenziwe ukuba bawele emlilweni,+ emigodini enamanzi, ukuze bangavuki.+ 11  Isicevuzi—masingami siqine emhlabeni.+Umuntu wobudlova—ububi mabumzingele ngokumgadla ngokuphindaphindiwe.+ 12  Ngazi kahle ukuthi uJehova uyokhipha+Ilungelo elingokomthetho lohluphekile, isahlulelo sabampofu.+ 13  Ngokuqinisekile abalungile bayolibonga igama lakho;+Abaqotho bayohlala phambi kobuso bakho.+

Imibhalo yaphansi