IHubo 14:1-7

Kumqondisi. ElikaDavide. 14  Ongenangqondo uthé enhliziyweni yakhe:“Akekho uJehova.”+Benzé ngendlela echithayo,+ benzé ngendlela enengekayo ekusebenzelaneni kwabo nabanye.Akekho owenza okuhle.+   Kepha uJehova esezulwini, uye wabheka phansi kubantwana babantu,+Ukuze abone ukuthi ukhona yini onokuqondisisa, ofuna uJehova.+   Bonke baphambukile,+ bonke bonakele ngokufanayo;+Akekho owenza okuhle,+Ngisho noyedwa.+   Akekho noyedwa yini onolwazi kwabakwenza umkhuba okulimazayo,+Abadla abantu bami njengokungathi badla isinkwa?+Abazange bambize ngisho nokumbiza uJehova.+   Bagcwala lapho ingebhe enkulu,+Ngoba uJehova uphakathi kwesizukulwane solungile.+   Nina nanilihlaza icebo lohluphekile,Ngoba uJehova uyisiphephelo sakhe.+   O ukube eZiyoni bekuyovela insindiso ka-Israyeli!+Lapho uJehova ebutha abathunjiweyo babantu bakhe ebabuyisa,+Makajabule uJakobe, makathokoze u-Israyeli.+

Imibhalo yaphansi