IHubo 138:1-8

EkaDavide. 138  Ngizokudumisa ngayo yonke inhliziyo yami.+Ngizokuhubela phambi kwabanye onkulunkulu.+   Ngizokhothama ngibheke ngasethempelini lakho elingcwele,+Futhi ngizolidumisa igama lakho,+Ngenxa yomusa wakho wothando+ nangenxa yokuba kwakho neqiniso.+Ngoba ulikhulisile izwi lakho+ ngisho nangaphezu kwalo lonke igama lakho.+   Ngosuku engabiza ngalo, nawe wangiphendula;+Wangimisa isibindi emphefumulweni wami ngezikhwepha.+   O Jehova, wonke amakhosi omhlaba ayokudumisa,+Ngoba ayobe ewazwile amazwi omlomo wakho.   Futhi ayohlabelela ngezindlela zikaJehova,+Ngoba inkazimulo kaJehova inkulu.+   Ngoba uJehova uphakeme, nokho uyambona othobekile;+Kodwa ophakeme umazela kude kuphela.+   Uma kungenzeka ngihambe phakathi kokucindezeleka, uyongilonda.+Uyokwelula isandla sakho ngenxa yentukuthelo yezitha zami,+Isandla sakho sokunene siyongisindisa.+   UJehova uyokuphelelisa okuphathelene nami.+O Jehova, umusa wakho wothando umi kuze kube nini nanini.+Ungayilahli imisebenzi yezandla zakho.+

Imibhalo yaphansi