IHubo 137:1-9

137  Ngasemifuleni yaseBhabhiloni+—sahlala phansi khona.+Futhi sakhala lapho sikhumbula iZiyoni.+   Salengisa amahabhu ethu+Ezihlahleni zikabhabhulini+ phakathi kwalo.   Ngoba labo ababesithumbile basicela lapho ukuba sisho amazwi engoma,+Nalabo ababesihleka insini—basicela amazwi enjabulo:+“Sihlabeleleleni enye yezingoma zaseZiyoni.”+   Singayihlabelela kanjani ingoma kaJehova+Ezweni lezinye izizwe?+   O Jerusalema, uma ngingase ngikukhohlwe,+Isandla sami sokunene masibe yisikhohlwa.   Ulimi lwami malunamathele olwangeni lwami,+Uma ngingakukhumbuli,+Uma ngingalenzi iJerusalema lenyukeleNgaphezu kwembangela yami eyinhloko yokujabula.+   O Jehova, khumbula+ usuku lweJerusalema+ ngokuphathelene namadodana ka-Edomi,+Ayethi: “Liphundleni! Liphundleni kuze kube sesisekelweni esingaphakathi kwalo!”+   O Ndodakazi yaseBhabhiloni, ezophangwa,+Uyojabula lowo okuvuzayo+Ngempatho yakho owasiphatha ngayo.+   Uyojabula lowo obamba futhi aphahlaze+Abantwana bakho edwaleni.

Imibhalo yaphansi