IHubo 13:1-6

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 13  O Jehova, uyongikhohlwa kuze kube nini?+ Kuze kube phakade?+Kuyoze kube nini ungifihlele ubuso bakho?+   Kuyoze kube nini ngilwa emphefumulweni wami,Emini kunosizi enhliziyweni yami?Kuyoze kube nini isitha sami siphakeme ngaphezu kwami?+   Ngibheke; O Jehova Nkulunkulu wami, ngiphendule.Yenza amehlo ami akhanye,+ ukuze ngingalali ekufeni,+   Ukuze isitha sami singasho ukuthi: “Ngimnqobile!”Ukuze abaphikisana nami bangajabuli ngoba ngiyendayendiswa.+   Kepha mina, ngithembelé emseni wakho wothando;+Inhliziyo yami mayijabule ngensindiso yakho.+   Ngizohlabelelela uJehova, ngoba usebenzelané nami ngendlela enomvuzo.+

Imibhalo yaphansi