IHubo 126:1-6

INgoma Yokwenyuka. 126  Lapho uJehova ebutha abathunjiwe baseZiyoni ebabuyisa,+Saba njengababephupha.+   Ngaleso sikhathi umlomo wethu wagcwala ukuhleka,+Nolimi lwethu ukukhamuluka kwenjabulo.+Ngaleso sikhathi bathi phakathi kwezizwe:+“UJehova wenze into enkulu ngakwenzile kubo.”+   UJehova wenze into enkulu ngakwenzile kithi.+Sijabulile.+   O Jehova, butha, ubuyise umshungu wethu wezithunjwa,+Njengeziqu zemifudlana eNegebhi.+   Labo abahlwanyela imbewu ngezinyembezi+Bayovuna ngokukhamuluka kwenjabulo.+   Lowo nakanjani ophumayo, ekhala impela,+Ethwele imbewu egcwele isikhwama,+Nakanjani uyongena ngokukhamuluka kwenjabulo,+Ethwele izithungu zakhe.+

Imibhalo yaphansi