IHubo 113:1-9

113  Dumisani uJah!+Nikelani indumiso, nina zinceku zikaJehova,+Dumisani igama likaJehova.+   Kwangathi igama likaJehova lingatuswa+Kusukela manje kuze kube nini nanini.+   Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo+Igama likaJehova kumelwe lidunyiswe.+   UJehova uphakeme ngaphezu kwazo zonke izizwe;+Inkazimulo yakhe ingaphezu kwamazulu.+   Ubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu,+Yena owenza indawo yakhe yokuhlala ibe sendaweni ephakeme?+   Uyazehlisa ukuze abuke ezulwini nasemhlabeni,+   Aphakamise ophansi othulini,+Uphakamisa ompofu emgodini womlotha,+   Ukuze amenze ahlale kanye nezicukuthwane,+Nezicukuthwane zabantu bakhe.+   Ubangela owesifazane oyinyumba ukuba ahlale endlini+Njengomama ojabulayo wamadodana.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi