IHubo 110:1-7

ElikaDavide. Ihubo. 110  UJehova uthi eNkosini yami:+“Hlala ngakwesokunene sami+Ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.”+   Induku+ yezikhwepha zakho uJehova uyoyithumela ivela eZiyoni,+ ethi:“Nqoba phakathi kwezitha zakho.”+   Abantu bakho+ bayozinikela ngokuzithandela+ ngosuku lwempi yakho.+Ebukhazikhazini bobungcwele,+ kusukela esibelethweni sokuntwela kokusa,Uneqembu lakho lezinsizwa elinjengamaconsi amazolo.+   UJehova ufungile+ (futhi ngeke azisole) wathi:+“Wena ungumpristi kuze kube nini nanini+Ngokwendlela kaMelkhizedeki!”+   UJehova uqobo engasesandleni sakho sokunene+Ngokuqinisekile uyowaphihliza amakhosi abe yizicucu ngosuku lwentukuthelo yakhe.+   Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe;+Uyobangela ukuba kugcwale izidumbu.+Ngokuqinisekile uyomphihliza abe yizicucu oyinhloko phezu kwezwe elinabantu abaningi.+   Uyophuza esigodini sesifufula endleleni.+Yingakho eyoliphakamisela phezulu ikhanda lakhe.+

Imibhalo yaphansi