IHubo 11:1-7

Kumqondisi. ElikaDavide. 11  Ngiphephelé kuJehova.+Nilokotha kanjani nina nithi emphefumulweni wami:“Balekela entabeni yakini njengenyoni!+   Ngoba, bheka! ababi bansala umnsalo,+Bayawulungisa umcibisholo wabo osingeni lomnsalo,Ukuze bacibishele abaqotho enhliziyweni esigayegayeni.+   Lapho izisekelo zidilizwa,+Yini umuntu olungile okumelwe ayenze?”   UJehova usethempelini lakhe elingcwele.+UJehova—isihlalo sakhe sobukhosi sisemazulwini.+Amehlo akhe ayabona, amehlo akhe akhanyayo ahlola+ abantwana babantu.   UJehova ngokwakhe uhlola olungile kanye nomubi,+Futhi ngokuqinisekile umphefumulo wakhe uyamzonda umuntu othanda ubudlova.+   Uyonisela ababi izicupho, umlilo nesibabule+Nomoya ohangulayo, njengesabelo sendebe yabo.+   Ngoba uJehova ulungile;+ uyazithanda izenzo zokulunga.+Abaqotho yibo abayobona ubuso bakhe.+

Imibhalo yaphansi