IHubo 10:1-18

ל [Laʹmedh] 10  O Jehova, kungani, uqhubeka umele kude?+Kungani uzigcina uzifihlile ngezikhathi zokucindezeleka?+   Ngokuzidla kwakhe omubi uyamnamatha ohluphekileyo;+Babanjwa yimiqondo abayisongozile.+   Ngoba omubi uzidumisile ngenxa yokulangazela kobugovu komphefumulo wakhe,+Nothola inzuzo engafanele+ uzibusisile;נ [Nun]Udelelé uJehova.+   Omubi ngokuqhosha kwakhe akazikhathazi ngokufuna;+Yonke imibono yakhe iwukuthi: “Akekho uNkulunkulu.”+   Izindlela zakhe zihlala zichuma ngaso sonke isikhathi.+Izinqumo zakho zokwahlulela ziphakeme ukukwedlula kude ukucabanga kwakhe;+Bonke labo ababonisa ubutha kuye, uyabaphafuzela.+   Uthé enhliziyweni yakhe: “Ngeke ngintengantengiswe;+Izizukulwane ngezizukulwane ngiyoba umuntu ongekho enhlekeleleni.”+ פ [Peʼ]   Umlomo wakhe ugcwele izifungo nenkohliso nokucindezela.+Ngaphansi kolimi lwakhe kukhona inkathazo nokulimazayo.+   Uqamekela emizaneni;Uyobulala omsulwa esezindaweni ezicashile.+ע [ʽAʹyin]Amehlo akhe afuna oneshwa.+   Uhlala eqamekele endaweni ecashile njengengonyama ehlozini layo.+Uhlala eqamekele+ ukuze athwale ohluphekileyo ngempoqo.Uthwala ohluphekileyo ngempoqo lapho edonsa inetha lakhe livaleke.+ 10  Uchotshoziwe, uyakhothama,Ibutho labadangele liyowela emaziphweni akhe anamandla.+ 11  Uthé enhliziyweni yakhe:+ “UNkulunkulu ukhohliwe.+Ubufihlile ubuso bakhe.+Ngokuqinisekile ngeke neze akubone.”+ ק [Qohph] 12  O Jehova, vuka.+ O Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho.+Ungabakhohlwa abahluphekileyo.+ 13  Kungani omubi edelelé uNkulunkulu?+Uthé enhliziyweni yakhe: “Ngeke ufune ukuba kulandiswe.”+ ר [Rehsh] 14  Ngoba wena uyibonile inkathazo nokukhathazeka.Uyaqhubeka ubheka, ukuze ukubeke esandleni sakho.+Ovelelwe yishwa,+ intandane, uzinikela kuwe.Wena ubé ngumsizi wakhe.+ ש [Shin] 15  Phula ingalo yokhohlakele nomubi.+Kwangathi ungakufuna ukukhohlakala kwakhe kuze kube yilapho usukuthole konke.+ 16  UJehova uyiNkosi kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+Izizwe zishabalele emhlabeni wakhe.+ ת [Taw] 17  O Jehova, ngokuqinisekile uyosizwa isifiso sabamnene.+Uyoyilungisa inhliziyo yabo.+Uyolalela ngendlebe yakho,+ 18  Ukuze wahlulele intandane nochotshoziweyo,+Ukuze umuntu ofayo wasemhlabeni angaphinde abangele ukuthuthumela.+

Imibhalo yaphansi