IHubo 1:1-6

1  Uyajabula+ umuntu ongazange ahambe ngeseluleko sababi,+Ongazange ame endleleni yezoni,+Futhi ongazange ahlale endaweni yabahleka usulu.+   Kodwa injabulo yakhe isemthethweni kaJehova,+Futhi ufunda umthetho wakhe ngezwi eliphansi imini nobusuku.+   Ngokuqinisekile uyoba njengomuthi otshalwe ngasemifudlaneni yamanzi,+Othela isithelo sawo ngenkathi yaso+Nomahlamvu awo angabuni,+Futhi konke akwenzayo kuyophumelela.+   Ababi kabanjalo,Kodwa banjengamakhoba apheshulwa umoya.+   Yingakho ababi bengeke bame ekwahlulelweni,+Nezoni emhlanganweni wabalungile.+   Ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungile,+Kodwa indlela yababi iyoshabalala.+

Imibhalo yaphansi