Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 15:1-20

15  Kwathi ngemva kwesikhathi esithile, ngezinsuku zokuvunwa kukakolweni, uSamsoni wahambela umkakhe ephethe izinyane lembuzi.+ Ngakho wathi: “Ngizongena kumkami ekamelweni elingaphakathi.”+ Uyise akazange amvumele ukuba angene.  Kodwa uyise wathi: “Ngempela besengizitshelé ukuthi, ‘Kumelwe ukuba nakanjani uyamzonda.’+ Ngakho ngamnika impelesi+ yakho. Akangcono yini udadewabo omncane kunaye? Ngicela abe ngowakho esikhundleni salo omunye.”  Nokho, uSamsoni wathi kubo: “Kulesi sikhathi kumelwe ngingabi nacala kumaFilisti uma kwenzeka ngenza okubi kuwo.”+  USamsoni wahamba wabamba izimpungushe+ ezingamakhulu amathathu wathatha izimbaqa wafulathelisa izimpungushe wazibophela kwenye nenye ngemisila futhi wabeka ubhaqa olulodwa phakathi kwemisila emibili, khona kanye phakathi nendawo.  Ngemva kwalokho wokhela izimbaqa wazithumela emasimini amaFilisti okusanhlamvu okungakavunwa. Ngakho wathungela konke ngomlilo kusukela esithungwini kuya kokusanhlamvu okungakavunwa nezivini nezixhobo zeminqumo.+  AmaFilisti athi: “Ubani owenzé lokhu?” Kwase kuthiwa: “NguSamsoni umkhwenyana womThimna, ngoba uthathé umkakhe wamnika impelesi+ yakhe.” Khona-ke amaFilisti akhuphuka amshisa umkakhe noyise ngomlilo.+  USamsoni yena wathi kuwo: “Uma nenza kanje, yinye kuphela into engingayenza, ngukuba ngiziphindiselele kini,+ ngemva kwalokho ngizoyeka.”  Wawabulala, enqwabelanisa imilenze phezu kwamathanga ngokuceka okukhulu, okwathi ngemva kwalokho wehla waqala ukuhlala emfantwini wedwala lase-Etamu.+  Kamuva amaFilisti+ akhuphuka akanisa kwaJuda+ futhi azulazula eLehi.+ 10  Khona-ke amadoda akwaJuda athi: “Kungani nikhuphukele ukuzolwa nathi?” wona athi: “Sikhuphukele ukuzobopha uSamsoni, ukuze senze kuye njengoba enzile kithi.” 11  Ngakho amadoda akwaJuda ayizinkulungwane ezintathu ehlela emfantwini wedwala lase-Etamu+ athi kuSamsoni: “Awazi yini ukuthi amaFilisti ayasibusa?+ Kusho ukuthini lokhu okwenzé kithi?” Khona-ke wathi kuwo: “Ngenzé kuwo+ njengoba nje enzile kimi.” 12  Kodwa athi kuye: “Sehlelé ukuzokubopha, sikunikele ezandleni zamaFilisti.” Khona-ke uSamsoni wathi kuwo: “Fungani kimi ukuthi nina ngokwenu ngeke ningihlasele.” 13  Athi kuye: “Cha, kodwa sizomane sikubophe, sikunikele esandleni sawo; ngeke silokothe sikubulale.” Ngakho ambopha ngezindophi+ ezimbili ezintsha amkhuphula edwaleni. 14  Yena, wahamba waze wafika eLehi, futhi amaFilisti wona, amemeza ngokwethaba lapho ehlangabezana naye.+ Umoya kaJehova+ wasebenza kuye, izindophi ezazisezingalweni zakhe zaba njengemicu yelineni ehangulwe ngumlilo,+ izibopho zakhe zancibilika ezandleni zakhe. 15  Wathola ithambo elimanzi lomhlathi wembongolo yeduna, welula isandla walithatha, wabulala amadoda ayinkulungwane ngalo.+ 16  Khona-ke uSamsoni wathi: “Ngethambo lomhlathi wembongolo yeduna—inqwaba eyodwa, izinqwaba ezimbili! Ngethambo lomhlathi wembongolo yeduna ngibulalé amadoda ayinkulungwane.”+ 17  Kwathi lapho eseqedile ukukhuluma, khona manjalo walilahla lelo thambo lomhlathi elalisesandleni sakhe waqamba leyo ndawo ngokuthi iRamati-lehi.+ 18  Wabe esoma kakhulu, futhi wabiza uJehova wathi: “Nguwe oniké isandla senceku+ yakho le nsindiso enkulu, manje ingabe kufanele ngife ngenxa yokoma futhi ingabe kumelwe ngiwele esandleni sabangasokile?”+ 19  Ngakho uNkulunkulu waqhekeza isigoxi esimise okwesigqulo esasiseLehi, amanzi+ aqala ukuphuma kuso, waphuza, ngemva kwalokho umoya+ wakhe wabuya wavuseleleka.+ Yingakho aqamba igama laso ngokuthi i-Eni-hakore, esiseLehi kuze kube yilolu suku. 20  Waqhubeka nokwahlulela u-Israyeli ezinsukwini zamaFilisti iminyaka engamashumi amabili.+

Imibhalo yaphansi