Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 12:1-15

12  Khona-ke amadoda akwa-Efrayimi abizelwa ndawonye awelela ngasenyakatho athi kuJefta: “Uweleleni ukuyolwa nabantwana bakwa-Amoni, kodwa ungazange usihlabele umkhosi ukuba sihambe nawe?+ Impela indlu yakho sizoyishisela phezu kwakho ngomlilo.”+  Kodwa uJefta wathi kuwo: “Ngibé olwa ngokukhethekile nabantwana bakwa-Amoni,+ mina nabantu bakithi. Ngacela usizo kini, kodwa anizange ningisindise esandleni sabo.  Lapho ngibona ukuthi aniyena umsindisi, khona-ke nganquma ukubeka umphefumulo wami entendeni yesandla+ sami futhi ngiwele ngilwe nabantwana bakwa-Amoni.+ Khona-ke uJehova wabanikela esandleni sami. Pho kungani nikhuphukele lapha ukuzokulwa nami ngalolu suku?”  Masinyane uJefta waqoqela ndawonye+ wonke amadoda aseGileyadi walwa no-Efrayimi; amadoda aseGileyadi amshaya u-Efrayimi, ngoba wayethé: “Nina, Gileyadi, ningabantu ababaleka kwa-Efrayimi, ngaphakathi kwa-Efrayimi, ngaphakathi kwaManase.”  IGileyadi lathumba amazibuko aseJordani+ ngaphambi kuka-Efrayimi; futhi kwakuthi lapho amadoda aphunyukayo akwa-Efrayimi ethi: “Mangiwele,” khona-ke amadoda aseGileyadi ayethi kulowo nalowo kuwo: “Ingabe ungumEfrayimi?” Lapho ethi: “Cha!”  khona-ke ayethi kuye: “Sicela uthi Shiboleti.”+ Yena athi: “Siboleti,” njengoba ayengakwazi ukusho leli gama ngokunembile. Ayembamba ambulale emazibukweni aseJordani. Ngakho kwawa lapho ngaleso sikhathi abayizinkulungwane ezingamashumi amane nambili kwabakwa-Efrayimi.+  UJefta waqhubeka nokwahlulela u-Israyeli iminyaka eyisithupha, okwathi kamuva uJefta waseGileyadi wafa wangcwatshwa emzini wakubo eGileyadi.  Futhi u-Ibhizani waseBhetlehema+ wahlulela u-Israyeli ngemva kwakhe.+  Waba namadodana angamashumi amathathu namadodakazi angamashumi amathathu. Wathumela ngaphandle walethela amadodana akhe amadodakazi angamashumi amathathu avela ngaphandle. Wahlulela u-Israyeli iminyaka eyisikhombisa. 10  Wayesefa u-Ibhizani, wangcwatshwa eBhetlehema. 11  Ngemva kwakhe u-Eloni wakwaZebhuloni+ wahlulela u-Israyeli. Wahlulela u-Israyeli iminyaka eyishumi. 12  U-Eloni wakwaZebhuloni wayesefa wangcwatshwa e-Ajaloni ezweni lakwaZebhuloni. 13  Ngemva kwakhe u-Abhidoni indodana kaHileli umPirathoni+ wahlulela u-Israyeli. 14  Waba namadodana angamashumi amane namadodana angabazukulu angamashumi amathathu ayegibela izimbongolo ezingamashumi ayisikhombisa ezikhule ngokugcwele.+ Wahlulela u-Israyeli iminyaka eyisishiyagalombili. 15  U-Abhidoni indodana kaHileli umPirathoni wayesefa wangcwatshwa ePirathoni ezweni lakwa-Efrayimi entabeni yomAmaleki.+

Imibhalo yaphansi