Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Thimothewu 3:1-17

3  Kodwa yazi lokhu, ukuthi ezinsukwini zokugcina+ kuyofika izikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo.+  Ngoba abantu bayokuba abazithandayo, abathanda imali, abazazisayo, abazidlayo, abahlambalazi, abangalaleli abazali,+ abangabongiyo, abangathembeki,+  abangenalo uthando,+ abangafuni sivumelwano,+ abanyundeli,+ abangenakho ukuzithiba, abanolaka,+ abangenalo uthando lokuhle,+  abakhapheli,+ abanenkani, abakhukhumele,+ abathandi benjabulo kunokuba abathandi bakaNkulunkulu,+  abanesimo sokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu+ kodwa bewaphika amandla ako;+ laba ubafulathele.+  Ngoba kulaba kuvela labo bantu abangena ngesinyelela emakhaya+ futhi bathumbe abesifazane ababuthakathaka abasindwa yizono, abaholwa yizifiso ezihlukahlukene,+  ngaso sonke isikhathi befunda kodwa nokho bengasoze bafinyelela olwazini olunembile lweqiniso.+  Ngendlela uJane noJambre+ abamelana ngayo noMose, kanjalo nalaba bayaqhubeka bemelana neqiniso,+ abantu abonakele ngokuphelele engqondweni,+ abangamukeleki okholweni.+  Noma kunjalo, ngeke benze ntuthuko, ngoba ubuhlanya babo buyokuba sobala kubo bonke, njengoba nje ubuhlanya balawo madoda amabili baba njalo.+ 10  Kodwa wena uye wayilandela eduze imfundiso yami, inkambo yami yokuphila,+ injongo yami, ukholo lwami, ukubekezela kwami, uthando lwami, ukukhuthazela kwami, 11  ukushushiswa kwami, izinhlupheko zami, uhlobo lwezinto ezenzeka kimi e-Antiyokiya,+ e-Ikoniyu,+ eListra,+ uhlobo lokushushiswa engilubekezelele; kodwa nokho iNkosi yangikhulula kukho konke.+ 12  Eqinisweni, bonke labo abafisa ukuphila ngokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu kanye noKristu Jesu nabo futhi bayoshushiswa.+ 13  Kodwa abantu ababi nabakhohlisi bayoqhubeka besuka kokubi baye kokubi kakhulu, bedukisa futhi bedukiswa.+ 14  Nokho, wena qhubeka ezintweni owazifunda futhi wathonyelwa ukuba uzikholelwe,+ wazi ukuthi wazifunda kobani+ 15  nokuthi kusukela usewusana+ uye wazi imibhalo engcwele, ekwazi ukukuhlakaniphisela insindiso+ ngokholo olumayelana noKristu Jesu.+ 16  Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu+ futhi inenzuzo yokufundisa,+ yokusola,+ yokuqondisa izinto,+ yokuyala+ ekulungeni, 17  ukuze umuntu kaNkulunkulu afaneleke ngokugcwele,+ ayihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle.+

Imibhalo yaphansi